Документи

Управління природоохоронними територіями

Базові стандарти транскордонної співпраці (EUROPARK), 2001

Результати визначення пріоритетів траснкордонної співпраці ECBR (eng/ua), 2009

Висновки Інституту рибного господарства НААН України щодо будівництва МГЕС на р. Ріка, 2013

Аналітичні записки, огляди, оцінки, звіти та інші аналітичні документи

Аналітична записка щодо забезпечення населення області паливною деревиною, 2004

Аналітична записка щодо ефективної моделі енергозбереження, 2007

Аналітична записка щодо стану зелених зон у м. Ужгород, 2005

Аналітична записка щодо стану атмосферного повітря у м. Ужгород, 2005

Висновки громадської експертизи щодо доцільності розробки Мужіївського та Берегівського родовищ, 2011

Висновки громадської експертизи щодо міні ГЕС у Карпатах (ECO), 2012

Висновки громадської експертизи щодо міні ГЕС у Карпатах (СОЦІО), 2012

Думка громад території Берегівської ТПС щодо ролі каналів у сільському господарстві та екотуризмі, 2009

Результати оцінки залучення громадськості до управління лісами, 2010,

Результати оцінки залучення місцевих громад до управління лісами, 2010

FSC оцінка ризику контрольованої деревини для України, 2012 

Оцінка впливу законодавства ЄС з питань торгівлі деревини та лісової сертифікації на л/г України, 2014

Критерії і Принципи вибору місць для будівництва МГЕС на гірських річках Карпат, 2013

Результати громадської оцінки впливу на довкілля заводу механізованої переробки ТПВ у с. Яноші Берегівського району Закарпатської області, 2015

Проект моделі реформування і розвитку мисливського господарства України, 2015

Антикорупційна громадська експертиза проекту Схеми планування території Рахівського району, 2016

Можливості створення та функціонування енергетичних кооперативів в Україні, 2016

Резолюції, доповіді, презентації проблем довкілля

Резолюція Міжнародного серінару ECBR (UA), 2009

Пріоритети транскордонної співпраці між національними парками МБЗ “Східні Карпати”, 2009

Досвід збереження біорізноманіття завдяки лісовій сертифікації FSC, 2013

Правомірність та соціо-екологічні наслідки рішення Закарпатської облради щодо затвердження Схеми розташування 360 МГЕС у Карпатах, 2012

Критерії і Принципи вибору місць для будівництва МГЕС на малих річках Карпат, 2014

Екологічні, містобудівні та правові аспекти будівництва МГЕС, 2015

Громадська оцінка впливу на довкілля заводу механізованої переробки ТПВ у с. Яноші Берегівського району, 2015

Cтратегії розвитку та інші стратегічні документи

Регіональна Стратегія розвитку Закарпатської області до 2015 року, 2006

Польсько-українська стратегія транскордонного співробітництва на 2007-2015 роки, 2007

Стратегія поводження з відходами у Закарпатській області на 15-річний період, 2012