природоохоронна освіта

ПРИРОДООХОРОННА ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ

Не зважаючи на тривале існування Концепції екологічної освіти України, зміст якої складається з 10 пунктів, що декларують неперервність екологічної освіти від дитинства до глибокої старості, треба визнати, що на сьогодні суттєвих змін в екологічній свідомості пересічного українця – дорослого чи зовсім юного – так і не відбулось.

Причина неефективності екологічного навчання у школі, на наш погляд, полягає у формулюванні завдань, на вирішення яких спрямовані зусилля педагогів. Екологічна освіта орієнтована переважно на передачу спеціальних знань головним чином у галузі теоретичних основ фундаментальної і прикладної екології. Разом з тим, ми бачимо відсутність зв’язку між рівнем знань учнів у галузі екології та охорони довкілля і свідомим бережливим відношенням до нього. Простий виклад у школі основних теоретичних понять і законів в біології та екології є недостатнім для того, щоб вплинути на систему цінностей чи поведінку. Сучасна загальноосвітня школа, надаючи широких та глибоких, часом абстрактних теоретичних знань школярам, не вчить аналізувати і використовувати їх у житті. Суто біологічне спрямування шкільної екологічної освіти та позашкільного екологічного навчання у позашкільних освітньо-виховних закладах України є причиною того, що така екологічна освіта так і не стала загальною, як арифметика чи письмо, а лише елітарною, фаховою.

На відміну від інших дисциплін охорона природи містить моральний аспект. Коли йдеться про проблеми довкілля, підхід до навчального процесу, який застосовується для інших шкільних дисциплін, не спрацьовує, оскільки цей підхід не визначає меж добра і зла, ні до чого не зобов’язує, не закликає до жертовності, не вносить змін до існуючої системи цінностей. В природоохоронній освіті ключовим питанням є наша уява про мораль (норми поведінки), про спосіб життя, якому потрібно надавати перевагу. Такі “екологічні” цінності, як чисте повітря, чиста вода, які знаходяться сьогодні під загрозою і без котрих неможливе виживання людства, сприймаються людьми через призму особистого комфорту – вищої мети і цінності для більшості людей. Саме з цих позицій потрібно визначати і мету природоохоронної освіти.

Отже, що таке екологічна, тобто природоохоронна освіта? Це діяльне намагання жити в гармонії з людьми і природою для забезпечення якості життя не тільки собі, але й наступним поколінням. Адже якість життя залежить від стану нашого довкілля. То ж метою природоохоронної освіти є сприяння становленню у дітей відповідального відношення до природи.

Практичний результат такої освіти проявляється у здатності й готовності учня приймати рішення, робити вибір на соціальному рівні: чому потрібно вимикати світло, закручувати водопровідний кран? Які товари слід купувати? Яким транспортом слід користуватись? Чи протестувати проти побудови автозаправки, атомної станції? Подібними запитаннями ми спонукаємо до дії. Те, якими будуть наслідки цих дій, визначить у кінцевому рахунку ефективність наших зусиль в області природоохоронної освіти.

Для того, щоб набуті знання допомагали змінювати ставлення до проблем довкілля і виробляти відповідну поведінку молоді, навчальний процес повинен безпосередньо стосуватися щоденного життя дітей, пов’язувати екологічні проблеми із системою їхніх цінностей, світобаченням та етичними переконаннями.

Протягом п’яти років ЕКОСФЕРА впроваджує у позашкільну освіту власно розроблену альтернативну еколого-освітню та виховну програму «ШКОЛА У ПРИРОДІ», яка базується на принципах гуманістичної моделі освіти, на принципах сталого розвитку і презентує собою широкий спектр прийомів та методів, розрахованих на різні стилі сприйняття і творчості, канали засвоєння інформації учнями. Знання повинні бути набуті, “відкриті” самими дітьми, тоді вони для них будуть мати значення.

Ця програма спрямована на: (1) набуття основних знань і положень з питань екології та охорони довкілля; (2) набуття умінь і навичок ведення спостережень у природі, здійснення екологічних досліджень на терені та постановки експерименту; (3) набуття вміння спілкуватись з людьми, працювати у команді; (4) набуття вміння знаходити першопричини та взаємозв’язки, аналізувати і прогнозувати наслідки. Програма покликана: (1) формувати екоцентричний світогляд; (2) розкривати у дитині власні здібності; (3) розвивати комунікабельність та вміння налагоджувати стосунки з однолітками; (4) розвивати мислення, уяву, творчі здібності; (5) формувати особисту відповідальність за майбутнє свого краю, країни, планети. Заняття, розроблені за програмою допомагають розвивати: (1) вміння і навички слухати; (2) вміння і навички формулювати свою думку та висловлюватись; (3) вміння поважати думку іншої людини; (4) вміння і навички коректно задавати запитання; (5) вміння і навички вести дискусію; а також (6) спонукають мати власну думку.

Цільовою аудиторією в роботі ЕКОСФЕРИ за напрямком природоохоронної освіти та виховання є школярі, студенти та педагоги.

Сьогодні ЕКОСФЕРА у галузі природоохоронної освіти працює у таких напрямках:

1. Реалізація навчально-методичної програми для педагогів

Програма для педагогів була започаткована у 2003 році. Основною метою програми є сприяння оволодінню вчителями знаннями і навичками застосування методів тренінгового навчання за авторською програмою “ШКОЛА У ПРИРОДІ”. Знання набуті в продовж тренінг-курсів для педагогів доповнюються стажуванням в ЕКОСФЕРІ на літніх таборах. Зацікавлені педагоги можуть стати членами нашого клубу “Тренер-еколог” для обміну досвідом з екологічної освіти.

Seminar_Vchyteli_1Seminar_Vchyteli_2

 

 

 

 

 

 

 

 

За час дії цієї програми учасниками тренінг-курсів І-го та ІІ-го рівнів стали 292 педагоги з Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Рівненської, Житомирської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Луганської, Чернігівської, Черкаської областей та АР Крим.

Вчителі та студенти-практиканти педагогічних вузів, які працюють за нашою авторською еколого-освітньою програмою “ШКОЛА У ПРИРОДІ” та навчаються на наших тренінгах методиці проведення тренінгових занять для школярів й впровадженню дослідницьких програм на терені, отримують у користування власний комплект навчально-методичних матеріалів. Також можуть систематично консультуватись з фахівцями ЕКОСФЕРИ. Зацікавлені педагоги отримують можливість обнінюватись досвідом з іншими педагогами на зльотах та семінарах, організованих ЕКОСФЕРОЮ.

Dity_2Training1

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Впровадження тематичних циклів навчань для школярів

З 2000 року започатковано тематичні цикли навчань для школярів за програмою «ШКОЛА У ПРИРОДІ». Навчання провадяться позакласно на природі у наметових містечках, на фермах, на турбазах у різні пори року.

Основною метою програми є формування екологічної свідомості у школярів та якісно нового стереотипу поведінки стосовно довкілля у повсякденному житті. Основні вимоги до програми – навчання повинне бути цікавим для дітей та бажаним.

За 12 років діяльності ЕКОСФЕРИ екологічні навчання у природі пройшло понад 400 школярів.

Podorozh_1Podorozh_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще одним напрямком роботи ЕКОСФЕРИ з дітьми у рамках природоохоронної освіти є розвиток у них лідерських навичок. Адже діти, які цікавляться охороною довкілля та беруть участь не тільки у спеціальних навчаннях, дослідницьких проектах та природоохоронних акціях, повинні вміти бути переконливими та вести за собою інших. Для цього програма будь-яких екологічних навчань зі школярами містить тренінги та ігри на розвиток лідерства. У рамках цих навчань школярі самостійно розробляють мікро проекти, спрямовані на покращення стану довкілля у своєму населеному пункті, і реалізовують їх за допомогою своїх вчителів-наставників.

P3290395

P3280306

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Робота з обдарованими дітьми

У 2003 році ми започаткували спеціальну програму підтримки обдарованих дітей – щорічний регіональний конкурс-виставку дитячого малюнку “Планета Земля очима українських дітей”, який традиційно відбувався 22 квітня у всесвітній День Землі. Програма проіснувала до 2007 року.

Lystivky_Dity_1Lystivky_Dity_2

 

 

 

 

 

 

 

 

За 4 роки дії цієї програми у конкурсі взяли участь біля 800 дітей з Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Херсонської областей України та АР Крим.

Lystivky_Dity_33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Розробка і видання навчально-методичних посібників, збірок дитячих творів та малюнків, публікація наукових статей з питань природоохоронної освіти

Протягом 13 років діяльності ЕКОСФЕРИ ми опублікували навчально-методичний посібник “Природоохоронна освіта у школі та позашкільних навчальних закладах” (2005), видали календар, ілюстрований малюнками переможців конкурсу “Планета Земля очима українських дітей – 2003”, набіри листівок, ілюстрованих малюнками переможців конкурсу “Планета Земля очима українських дітей – 2004 та 2005”.

Lystivky_1

 Lystivky_2

 

 

 

 

 

 

 

5.Проведення просвітницьких акцій

Метою проведення різних просвітницьких акцій є привернення уваги широкої громадськості до проблеми.

Так, протягом 1999-2002 років ЕКОСФЕРА ініціювала та проводила у партнерстві з управлінням у справах сім’ї та молоді Ужгородської міської ради загально міську акцію «Ужгород – місто молоді, здоров’я та велосипедів!». Акція зазвичай відбувалась у день міста Ужгорода – останню суботу вересня. У рамках цієї акції брали участь школярі та усі бажаючі проїхатись маршем вулицями міста на велосипедах. Таким чином ми показували, що місто Ужгород цілком може стати містом велосипедів, а не автомобілів. Що цей вид транспорту не тільки екологічний, але й сприяє оздоровленню тих, хто ним користується, дозволяє зберегти молодість впродовж років.

Учасниками цих акцій були мешканці міста різного віку. Наймолодшим учасникам велосипедного маршу було 10 років, найстаршим – 68 років.

velo41velo31

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень 2012 року розпочався для Ужгорода з просвітницької акції “Вода для життя!”, яку координувала ЕКОСФЕРА у партнерстві з Українським екологічним клубом «Зелена Хвиля» та Творчим об’єднанням «Екологічні ініціативи» під егідою WWF-DCP. Ця акція стала першою у всеукраїнському турі «Вода для життя!». Такі акції відбулись протягом червня також у Львові, Києві, Одесі, Ізмаїлі та Вилкові.

Метою туру є інформування українців про причини та наслідки зменшення питних водних ресурсів на планеті та в Україні, а також, звернення уваги до проблеми забруднення та браку питної води, впровадження охоронних дій з боку уряду, місцевої влади та пересічних громадян щодо збереження водних ресурсів.

Тур представив собою мобільну експозицію, яка подорожує на спеціально обладнаній вантажівці PANDA-1, оснащеній сонячними батареями, вітряком та відео панеллю, яка працює від альтернативних джерел енергії. У ході інформаційної роботи учасники туру поширювали тематичну літературу, розповідали про властивості води, демонстрували цікаві експозиції, інтерактивні інформаційні стенди та відео-сюжети, а також пропонували громадянам зробити свій внесок у збереження водних ресурсів нашої країни та світу.

На експозиції були представлені різноманітні прилади та оригінальні елементи, які допомагають зацікавити перехожих різного віку та рівня екологічної обізнаності. Для дітей під час туру проводилися пізнавальні уроки «Водний Експериментаріум» та захоплюючі ігри.

IMG_7618IMG_7637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проекти ЕКОСФЕРИ з природоохоронної освіти підтримувались Посольством США, Євросоюзом, ISAR-Єднанням, а також виконкомом Ужгородської міської ради та місцевими підприємцями.