стале лісове господарство

СТАЛЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ

Стале ведення лісового господарства здійснюється на принципах невиснажливого, постійного та безперервного лісокористування. Це означає, що при веденні лісового господарства належно враховуються питання охорони довкілля та збереження біологічного різноманіття, інтереси працівників лісогосподарських підприємств та місцевого населення.

Лісова сертифікація – інструмент для становлення і підтримання екологічно, соціально та економічно збалансованого та сталого ведення лісового господарства. Її завданням є запобігти постачанню лісоматеріалів, заготовлених нелегально або з порушенням чинного законодавства та соціальних норм.

Лісова сертифікація виникла у середині 80 років ХХ ст. завдяки активній діяльності громадських природоохоронних організацій, занепокоєних стрімким скороченням тропічних лісів внаслідок хижацької лісозаготівлі та продажем нелегальної деревини на світових ринках. Проводячи масові акції по всьому світу, природоохоронці бойкотували продукцію, яка була виготовлена з деревини, отриманої у такий спосіб.

Багато компаній, зокрема Weyerhauser, McMillan Bloedel, Loisiana Pacific та інші, стали об’єктами критики громадських природоохоронних організацій, внаслідок чого почали втрачати екологічно чутливі ринки Європи та Північної Америки. Результатом спільного пошуку шляхів підвищення довіри до політики та практики лісокористування стала ідея лісової сертифікації – як процедури встановлення відповідності системи ведення лісового господарства наперед визначеним екологічним, соціальним та економічним вимогам (стандартам). Пізніше лісова сертифікація із тропічних лісів поширилась і на ліси бореальної та помірної зони, зокрема на системи ведення лісового господарства Європи та Північної Америки.

Закарпатська область – найбільш лісиста область в Україні. Лісові землі займають 57 % усієї території, 51 % – це лісові насадження. За запасами деревини, які оцінюються майже у 207,5 млн. м3, область також посідає перше місце у країні.

Кліматичні умови та яскраво виражена вертикальна поясність зумовлюють зональне формування лісової рослинності й породний склад деревостанів. Основними лісотвірними деревними породами у Карпатах є бук – 59 %, ялина (смерека) і ялиця – 32 %, дуб – 7,5 %, решта – ясен, явір, в’яз гірський, інші породи.

Основні вертикальні пояси лісів і висотні зони: рівнинна зона (100-350 м над р. м.) – пояс дубових лісів, домінує дуб звичайний, супутні види граб, липа крупнолиста, ясен білоцвітий, берека; передгірна зона (300-450) – пояс дубово-букових лісів, дуб скельний та бук співдомінують; гірська зона (400-1100) – пояс ялицево-букових і букових лісів, домінує бук, співдомінують ялиця, ясен, клен-явір, липа дрібнолиста, тис, ялина – супутні види; високогірна зона (700-1650) – пояс ялинових і буково-ялицево-ялинових лісів, домінують бук або ялина, іноді вільха сіра, співдомінують клен-явір або ялиця, тис, липа дрібнолиста, в’яз гірський, горобина, модрина, сосна кедрова – супутні види; субальпійська зона (1280-1850) – пояс криволісся, співдомінують вільха зелена, сосна гірська, ялівець.

На території Закарпаття збереглися найбільші площі пралісових екосистем у Європі, які сьогодні є природною спадщиною світового значення. Букові праліси сьогодні включені до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Основним місцем локалізації закарпатських пралісів є Карпатський біосферний заповідник (далі КБЗ) – загальна площа пралісів становить 14,6 тис. га, та «Ужанський» НПП, з загальною площею букових пралісів понад 3 тис. га. Серед пралісів КБЗ 77 % – букові праліси, включені до світової спадщини ЮНЕСКО, 16 % – смерекові праліси та 7 % – інші праліси. Найбільші площі природних лісів і пралісів збереглися в Угольсько-Широколужанському, Кузійському, Кевелівському і Чорногірському масивах. Рештки пралісів є також і в Мараморошському масиві та резерваті «Стужиця». Більшість пралісів входять до природно-заповідного фонду області.

ЕКОСФЕРА з 2002 року займається питаннями збереження лісових екосистем та просуванням принципів невиснажливого, постійного та безперервного лісокористування у сучасну практику ведення лісового господарства. У рамках цієї діяльності фахівці ЕКОСФЕРИ провадять проекти у таких напрямках:

1. Надання освітньо-практичних послуг для працівників лісового господарства, представників природоохоронних неурядових організацій та місцевих громад у сфері лісової сертифікації та сталого ведення лісового господарства.

Розроблені спеціальні навчальні та тренінг-курси для окремих груп – працівників лісового господарства та представників екоНУО й місцевих громад, а також для змішаних груп. Такі курси містять теоретичну та практичну частини з виїздом у ліс.

З 2005 року було проведено 9 таких навчальних та тренінгових курсів, які відвідало 200 працівників лісового господарства, 10 представників лісообробних підприємств, 50 представників місцевих громад та 10 представників екоНУО України.  

  P1150414P5250148

 

  

 

 

 

 

 

2. Вивчення стану в лісовому секторі Закарпатської області та відповідності його принципам сталого розвитку

Працівники ЕКОСФЕРИ щорічно вирушають в експедиції у ліси для вивчення ситуації у лісах Закарпаття, стану лісосік та практики ведення лісозаготівлі. Починаючи з 2002 року ЕКОСФЕРОЮ формувалась громадська мережа інформування про правопорушення у лісовому секторі на території Закарпатської області. Добровольці цієї мережі інформують працівників ЕКОСФЕРИ про випадки нелегальної заготівлі деревини та порушення екологічного законодавства під час лісозаготівлі. Ці факти перевіряються, документуються та знімаються на фото-та відеокамеру.

P1150434Synevir

 

3. Участь у процесі лісової сертифікації за типом FM (ведення лісового господарства).

Сьогодні найбільш поширеною системою лісової сертифікації є схема FSC (Forest Stewardship Council – Лісової Наглядової Ради). Ця система включає 10 визнаних у всьому світі принципів та 56 критеріїв сталого ведення лісового господарства, що і є стандартом FSC. Підтвердження дотримання лісогосподарськими підприємствами цих стандартів здійснюється незалежним аудитором – організацією з сертифікації, акредитованою FSC. Процедури сертифікації гарантують незалежність, безпристрасність та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства в будь-якій країні.

Сьогодні усі 18 держлісгоспів Закарпатської області сертифіковані незалежною аудиторською фірмою SGS та володіють лісовим сертифікатом FSC типу MF (ведення лісового господарства). ЕКОСФЕРА, як зацікавлена сторона, бере участь у кожній процедурі аудиту, висуваючи й аргументуючи недоліки у веденні лісового господарства сертифікованими лісогосподарськими підприємствами, спонукаючи ці підприємства до їх усунення. Таким чином ЕКОСФЕРОЮ повною мірою використовується інструмент лісової сертифікації для поліпшення практики ведення лісового господарства у Карпатах.

Незалежний аудит відбувається щороку, а кожні 5 років процедура сертифікації повторюється.

4. Вивчення громадської думки щодо сталих практик ведення лісового господарства у лісах України, доступу до інформації щодо діяльності лісового сектору, а також залучення громадськості до управління лісових господарством.

У 2010 році ЕКОСФЕРА в партнерстві з НП «Товариство добровільної лісової сертифікації в Україні» у рамках проекту ENPI-FLEG (Вдосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі східних країн Європейської політики добросусідства та Росії: www.fleg.org.ua) досліджували доступ до інформації та участь громадськості в управлінні лісовим господарством. Вивчались окремо 2 цільові групи – місцеві громади та природоохоронні й правозахисні НУО України. Результати дослідження висвітлені у Звітах: Результати оцінки залучення громадськості до управління лісами та Результати оцінки залучення місцевих громад до управління лісами.

У вересні 2010 року в Києві на базі Національного університету біоресурсів та природокористування в Україні НП “Товариство добровільної лісової сертифікації” у партнерстві з ЕКОСФЕРОЮ провели семінар, до участі в якому було запрошено представників Держкомітету лісового господарства України (нині – Державне агенство лісовихресурсів України), науковців, юристів, представників НУО та органів місцевого самоврядування. Усього в роботі семінару взяли участь 30 учасників.

0736ee13fcad9579c9fb

На семінарі були презентовані результати досліджень з пробем 1) законодавчо-правових засад доступу до інформації та участі громадськості в управлінні лісовим господарством; 2) ефективності функціонування офіційних веб-сайтів органів державної влади з питань лісового господарства; 3) оцінки доступу до інформації та участі місцевих громад і неурядових громадських організацій в управлінні лісовим господарством.

Результати досліджень були покладені в основу проекту документу «Механізм залучення громадськості до процесу прийняття рішень в управлінні лісовим господарством». Він передбачає формування дієвих інструментів участі громадськості при підготовці управлінських рішень, які є суспільно важливими і резонансними як на національному, так і регіональному та локальному рівнях. Протягом семінару проект документу активно обговорювався, отримав підтримку учасників семінару і був схвалений в цілому.  

5. Розробка нормативно-правових актів та інструкцій в лісовому господарстві та формування національної лісової політики.

З 2006 року ЕКОСФЕРА працює в національних робочих групах з розробки Національного стандарту добровільної лісової сертифікації за схемою FSC, розробки методики визначення особливо цінних для збереження лісів (HCVF) у рамках принципів лісової сертифікації за схемою Лісової Наглядової Ради (FSC), а з 2012 року – розробки матеріалів Оцінки ризику контрольованої деревини, згідно процедур легальності походження деревини регламенту ЄС № 995/2010.

Фахівці ЕКОСФЕРИ займались розробкою методики визначення особливо цінних для збереження лісів соціального та культурного типу (HCVF 5-6), тобто лісів, які мають важливе значення для задоволення основних потреб та для збереження традиційної культурної ідентичності місцевих громад.

У рамках роботи з розробки Національного стандарту добровільної лісової сертифікації за схемою FSC фахівці ЕКОСФЕРИ брали участь у формуванні екологічних та соціальних показників та індикаторів до відповідних принципів (4 та 6) і критеріїв.

Результатом роботи цих груп є Національний стандарт Сертифікації ведення лісового господарства, затверджений у 2008 році та Методичний посібник з визначення лісів, особливо цінних для збереження в Україні, виданий у 2011 році, а також проект Матриці оцінки ризику контрольованої деревини для України та Пояснювальної записки до Матриці оцинки ризику контрольованої деревини для України (2012).

Протягом 2010-2011 років фахівці ЕКОСФЕРИ брали участь у розробці Санітарних правил у лісах України та розробки механізму залучення місцевих громад та громадськості до управління лісовим господарством у рамках Інструкції з лісовпррядкування лісового фонду України  

6. Налагодження ефективної комунікації між працівниками лісового господарства підпорядкування Державної агенції лісових ресурсів України у Закарпатській області та представниками місцевих громад Закарпаття та вирішення конфліктів.

head_bgЗа цим напрямком ЕКОСФЕРА ефективно працювала протягом 2002-2007 років. З підвищенням обізнаності працівників лісового господарства стосовно необхідності інформувати населення про діяльність лісгоспів та плановані лісорозробки, а також залучати громади до прийняття рішень, які їх безпосередньо стосуються, потреба у цій діяльності мінімізувалась. Це сталося в результаті отримання держлісгоспами Закарпаття лісового сертифікату типу FM у 2005 році та проведення спеціальних навчань для працівників лісового господарства ЕКОСФЕРОЮ зокрема.

Сьогодні ЕКОСФЕРА працює з працівниками лісового господарства підпорядкування Державної агенції лісових ресурсів України через державну освітню структуру підвищення кваліфікації лісівників “Укрцентркадриліс” у Боярці (Київська область), де курси підвищення кваліфікації проходять працівники керівних посад обласних управлінь та лісгоспів. Для цього спільно з фахівцями фікультету лісового господарства Націанального університету біоресурсів та природокористування у Києві та НТ “Товариство лісової сертифікації в Україні” розроблено триденний навчальний курс для лісівників “Лісова сертифікація”.

P5261211P1240140

7. Розробка і видання інформаційно-довідкових видань та наукових публікацій на тему лісової сертифікації за схемою FSC, збереження біорізноманіття у лісах, сталої практики лісокористування у Карпатах.

Протягом 2002-2011 років ЕКОСФЕРА видала 6 інформаційно-довідкових видань щодо сталого ведення лісового господарства у Карпатах, існуючих конфліктів у сфері лісокористування в Карпатському регіоні та стану збереження біорізноманіття в лісах.

Forest2Forest1

Forest4Forest5

Forest3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами роботи у галузі сталого ведення лісового господарства, лісової сертифікації та формування лісової політики нами було написано й опубліковано ряд наукових статей: Доступ к информации и привлечение местных общин и общественности к управлению лесными ресурсами (2011), Конфлікти у сфері лісокористування в Карпатському регіоні України (2009), Роль мертвої деревини у збереженні біорізноманіття у лісах (2009).

За час діяльності ЕКОСФЕРИ у цьому напрямку роботи було здійснено 7 проектів за фінансового сприяння РЕЦ-Київ Єврокомісія), DEZA (Швейцарія), WWF-DCP (Австрія) / Tetra Pak -Україна, Grassroots Foundation (Німеччина), ENPI-FLEG (Єврокомісія)