Про нашу організацію

Регіональне молодіжне екологічне об’єднання «ЕКОСФЕРА»

ЕКОСФЕРА – регіональне молодіжне екологічне об’єднання, створене у 1999 році

Головною метою організації є активізація природоохоронного руху в Карпатському регіоні України через проведення екологічних досліджень, еколого-просвітницьку роботу та представлення інтересів й захист екологічних прав громадян.

Окремі проекти охоплюють Карпатський Єврорегіон (Закарпат­ська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька області України, Словаччина, Угорщина, Польща, Румунія) та всю Україну.

                     Наш СЛОГАН:ЕКОСФЕРА НА СЛУЖБІ У ДОВКІЛЛЯ

Напрямки діяльності ЕКОСФЕРИ:

1. Еколого-просвітницька діяльність: екологічна освіта та виховання школярів, розвиток “зеленої” журналістики, видання літератури методичного та природоохоронного спрямування, молодіжні програми та міжнародні програми з молодіжного обміну.

2. Екологічні дослідження та моніторинггромадський екологічний моніторинг стану водних екосистем, стале управління лісовими ресурсами (лісова політика та лісова сертифікація), проекти з вивчення та збереження біорізноманіття.

3. Сприяння сталому розвитку місцевих громад: підвищення енергоефективності та розвиток ВДЕ, розвиток агро- та екотуризму, стале поводження з відходами.

4. Природоохоронна адвокація: представлення інтересів та захист екологічних прав громадян.

За час діяльності працівники ЕКОСФЕРИ впровадили 72 проекти у рамках цих напрямків діяльності.

Наші видання:

За роки роботи фахівцями ЕКОСФЕРИ було створено і видано ряд науково-популярних, практичних, інформаційних та методичних видань: 

1. Навчально-методичний посібник «Піклуймося про нашу річку!» у 2-х частинах, 2001 рік, тираж 2 000. Зміст: тренінги з екології водних екосистем для дітей шкільного віку та методика ведення моніторингу якості води у річках методом хімічного аналізу.

2. Матеріали науково-практичного семінару «Збережемо разом довкілля краю!», 2002 рік, тираж 1 000. Зміст: статті молодих журналістів з питань охорони довкілля  

3. Збірник законодавчих актів “Законодавство України про участь громадян, їх об’єднань та територіальних громад в охороні навколишнього природного середовища”, 2003 рік, тираж 1 000. Зміст: природоохоронне законодавство України для сільських голів та активістів громадського руху.  

4. Інформаційний ілюстрований довідник «Ліси Українських Карпат», 2004 рік, тираж 1 000. Зміст: основні питання структури та функціонування лісових екосистем, практика ведення лісового господарства в Українських Карпатах, стале використання лісових ресурсів.  

5. Інформаційний ілюстрований довідник «Сільський зелений туризм», 2004 рік, тираж 1 000. Зміст: основні поняття та суть сільського зеленого та екологічного туризму.  

6. Інформаційний ілюстрований довідник «Тверді побутові відходи», 2004 рік, тираж 1 000. Зміст: основні позиції комплексного управління твердими побутовими відходами. Стан в Україні.  

7. Інформаційний ілюстрований довідник «Сталий розвиток», 2004 рік, тираж 1 000. Зміст: концепція та принципи сталого розвитку суспільства.  

8. Довідник «Наземні хребетні України та їх охоронні категорії», 2004 рік, тираж 500. Зміст: проблеми збереження біорізноманіття України, списки видів хребетних тварин охоронних категорій національного та світового масштабу.  

9. Навчально-методичний посібник «Природоохоронна освіта у школі та позашкільних навчальних закладах», 2005 рік, тираж 1 000. Зміст: тренінги з основ екології та охорони довкілля у природних умовах.  

10. Інформаційний ілюстрований довідник «Лісова сертифікація за схемою FSC», 2006 рік, тираж 2 000. Зміст: інформація про історію і причини виникнення лісової сертифікації, як світового процесу та її суть. Викладення та пояснення принципів та критеріїв лісової сертифікації за схемою FSC.  

11. Практичний посібник «Природоохоронна адвокація: теорія і практика на прикладах», 2007 рік, тираж 1 000. Зміст: теорія і практика на основі досвіду ЕКОСФЕРИ у природоохоронній адвокації на прикладах.  

12. Навчально-методичний посібник «Азбука поводження з твердими побутовими відходами», 2008 рік, тираж 10 000. Зміст: навчальний курс для шкіл з поводження з ТПВ.  

13. Розмальовка та вірші для дітей дошкільного віку «Як Сміттєзнайко вчив Незнайка сміття сортувати», 2008 рік, тираж 10 000. Зміст: розповідь у віршах про правила сортування сміття, ілюстроване розмальовкою.  

14. Інформаційний ілюстрований довідник «Стале ведення лісового господарства», 2008 рік, тираж 1 000. Зміст: основи та принципи сталого лісового господарства.  

15. Інформаційний ілюстрований довідник «Мертва деревина – живий ліс», 2008 рік, тираж 1 000. Зміст: значення мертвої деревини для збереження видового біорізноманіття у лісах. 

16. Методичний посібник «Сільський туризм», 2009 рік, тираж 1 000. Зміст: порадник для початківців у галузі сільського туризму.  

17. Туристичний путівник «Екологічний туризм: природа, історія, культура (зелені маршрути Берегівської польдерної системи)», 2010 рік, тираж 100. Зміст: відомості про туристичний рух в Європі та Північній Америці GreenWay. Досліджено та представлено 10 можливих маршрутів GreenWay у Закарпатті на базі БПС.  

18. Інформаційний ілюстрований довідник «Сертифікація ланцюжка постачання «від виробника до споживача» за схемою FSC», 2010 рік, тираж 1 000. Зміст: подана інформації для деревообробних підприємств про сертифікацію ланцюжка постачання деревини «від виробника до споживача». 

19. Інформаційний ілюстрований довідник «Сертифікація лісової продукції: чому ринки бувають екологічно чутливими?», тираж 1 000, 2010 рік. Зміст: подана інформація для пересічних та активних громадян про сертифікацію лісової продукції, про участь громадян у процесі лісової сертифікації та про «зелену» моду у світі.

20. Практичний посібник “Адвокація як метод впливу”, тираж 1000, 2013 рік. Зміст: теорія та практика планування й здійснення адвокаційних кампаній на прикладі РМЕО “ЕКОСФЕРА” та інших ОГС України

21. Хроніка та аналіз адвокаційної кампанії “СТОП масовому будівництву міні ГЕС у верхів’ї річок Карпат!”, електронна книга, 2013 рік. Зміст: детальний опис та аналіз перших двох фаз адвокаційної кампанії проти масового та протиправного будівництва міні ГЕС у Карпатах.

22. Навчально-методичний посібник “Екологічні дослідження водних екосистем”, тираж 500, 2014 рік. Зміст: методика проведення досліджень водних екосистем та їхнього екологічного статусу біоіндикаційним методом. Подано також 10 тематичних тренінгів для теоретичної підготовки школярів.

23. Наукове видання “Природні цінності Виноградівського Затисся”, тираж 500, 2016 рік. Зміст: результат флористичного, фауністичного та екологічного досліджень території межиріччя річок Тиса та Туру.

ЕКОСФЕРА є учасником:

Громадської мережі “Закарпаття – третє тисячоліття” (з 2011 року),

Громадської мережі CLEEN, яка об’єднує громадські організації України, Молдови, Грузії та Вірменії, що працюють у сфері енергозбереження та енергоефективності (з 2015 року),

Відкритого регіонального об’єднання громадських організацій, науковців та експертів “Форум екологічного порятунку Закарпаття” (з 2012),

Європейської асоціації «Дунайський Енвайроментальний Форум» (DEF) (з 2004 року),

Європейської групи «Карпатська екологічна регіональна ініціатива» (CERI) (з 2006 року),

Робочої групи «Карпатський Регіон» (2005-2010),

Робочої групи «Екологічна Освіта» (2005-2010),

Робочої групи «Довкілля та ЗМІ» (2005-2010 ),

Робочої групи з розробки Національних стандартів добровільної лісової сертифікації за схемою FSC (2006-2016),

Робочої наукової групи з розробки Методики виділення лісів, особливо цінних для збереження (HCVF) (2006-2008)

Робочої групи з питань Національної оцінки ризику контрольованої деревини для України (з 2012року),

Української Річкової Мережі (з 2002 року)

Свою діяльність ЕКОСФЕРА змогла здійснити за фінансової підтримки:

 • Карпатського фонду (CF) 
 • Регіонального екологічного центру: РЕЦ-Київ;
 • Інституту сталих спільнот у США: ISC / UCAN (США) 
 • Посольства США в Україні 
 • Дирекції міжнародного співробітництва Швейцарії
 • Міжнародного проекту FORZA / DEZA (Швейцарія) 
 • Міжнародного фонду Відродження 
 • Grassroots Foundation (Німеччина) 
 • MSI / USAID (США);
 • Світового банку / Worldbank (США) 
 • Milieukontakt (Нідерланди) 
 • ISAR-Єднання (Україна)
 • Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду дикої природи WWF-DCP (Австрія)
 • Компанії TeraPak–Україна 
 • Міністерство зовнішніх справ Чеської республіки
 • БФ “КРОНА”/NIKO 
 • Європейської програми Добросусідства ENPI HU-SK-RO-UA
 • Офісу міжнародного співробітництва Австрії у Львові
 • Міжнародного фонду ім. Гайріха Бьоля (Heinrich B?ll Stiftung)
 • Європейської Комісії та Євросоюзу
 • USAID (програма “Відкриті двері”)
 • Державного бюджету України
 • Обласного бюджету Закарпатської області
 • Бюджету міста Ужгорода
 • Місцевого бізнесу
 • та добровільних пожертв громадян України та Німеччини

Протягом 18 років ЕКОСФЕРА працювала у партнерстві з: 

– Інститутом Сталих Спільнот (США) у проекті «Мережа громадянської дії в Україні» – 2003-2005 (ISC/UCAN);

– HEIFER International (Україна) у проектах, спрямованих на розвиток сільських територій (з 2004 року) www.heifer.org.ua; 

– Intercooperation (Швейцарія) у проекті “Швейцарсько-український проект розвитку лісового господарства у Закарпатті, Україна FORZA” (2003-2008); 

– Волинським Ресурсним Центром (Рівне, Україна) у проекті “Розвиток місцевих ресурсів” (2003-2004); 

– WWF-DCP (Австрія) у проекті «Сприяння просуванню ідей невиснажливого (сталого) ведення лісового господарства в Україні»(2008-2010) та у рамках капаній “Клімат змінюється! Час діяти!” (2008-2009), “Вода – основа життя!” (2012);

– БФ «Зелене досьє» (Київ, Україна) у проектах «Журналісти за стабільність у Карпатах» (2005), «Карпатська Конвенція для всіх» (2006) та у рамках Зеленої платформи www.dossier.org.ua; 

– НУО ЕкоДонбас (Донецьк, Україна) у проекті “Актуалізація на національному рівні проблеми корупції в екологічній сфері”(2008);

– НУО ЕкоКлуб (Рівне, Україна) у проектах з тепрозбереження, впровадження альтернативних джерел енергії (сонячні колектори, розбудови мережі CLEEN та підвищення енергоефективності в Україні) (2005-2006, 2012, 2015-2016);

– НУО «Голос Природи» (Дніпродзержинськ, Україна) у кмпанії “Клімат змінюється! Час діяти!” (2008-2009) www.voice.dp.ua;   

– ЕкоКлуб “Зелена хвиля” (Київ, Україна) у кампанії “Вода для життя” (2012)

– Закарпатською обласною Держтелерадіокомпанією у створенні радіо та телевізійних інформаційних проектів (2001-2005, 2008-2009);

– Управління у справах молоді і спорту Закарпатської ОДА у впровадженні проектів, спрямованих на розвиток дітей та молоді, зокрема літніх екологічних таборів (починаючи з 2001 року до сьогодні);

– Виконкомом Ужгородської міської ради у проекті “Запровадження інноваційних механізмів роздільного збирання, вивезення та переробки твердих побутових відходів в обласному центрі Закарпатської області – місті Ужгороді” (2008);

– Закарпатським обласним управлінням по меліорації і водному господарству (нині – Басейновим управлінням водними ресурсами річки Тиса) у проектах “Розвиток Берегівської транскордонної польдерної системи в басейні р. Тиса” (2009-2010),“Підвищення готовності до паводків у Берегівськиій транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн каналу Чаронда-Латориця” (2011-2013) та “Сталий менеджмент природних ресурсів у транскордонних ріках Тиса-Тур” (2012-2014) www.buvrtysa.gov.ua;

 НП “Товариство добровільної лісової сертифікації в Україні» у проектах «Вдосконалення правозастосування й управління в лісовому секторі східних країн Європейської політики добросусідства та Росії» – ENPI-FLEG (2010, 2014-2015) та “Впровадження навчального курсу з питань лісової сертифікації до професійної освіти та курсів підвищення кваліфікації керівників у лісовому господарстві” (2011) www.ncsu.nubip.edu.ua;

–  FSC в Україні у проектах «Розробка Національного стандарту добровільної лісової сертифікації за схемою FSC» (2008, 2013),«Національна оцінка ризиків контрольованої деревини в Україні» (2012), «Впровадження навчального курсу з питань лісової сертифікації до професійної освіти працівників лісового господарства через курси підвищення кваліфікації» (2012-2017)

–  WWF-DCP в Україні (Львів), ГО “Рахів-Екотур» (Рахів) та NGO “Ecologic” (Бая-Маре, Румунія) у проекті «Відкриті кордони для ведмедів в українських та румунських Карпатах» (2012-2014) www.panda.org;

– Молодіжною неурядовою природоохоронною організацією JANUN (Ганновер, Нижня Саксонія, Німеччина) у проекті «Лідерство у природоохоронному русі» та “Молодь в дії” (2013-2016) www.janun.de;

– Регіональним Центром громадянського представництва “Життя” (Київ, Україна) у проекті “Програма обміну кращими практиками у сфері адвокації між українськими ОГС “Вчимося адвокації” (2013) www.center-life.org  

– НПП “Зачарований Край” (Закарпаття, Україна у проекті “Літній екологічний табір “Школа у природі” (2016) www.nppzk.info 

– НПП “Синевир” (Закарпаття, Україна у проекті Міжнародна Літня Школа для молоді 2017)

– Міжнародний Кооператив “Лонгомай” (у проекті Міжнародна Літня Школа для молоді 2017)

Контакти організації:

88000 Ужгород, вул. Капушанська 82а

тел./факс: + 38 0312 615852

e-mail: ekosphera@hotmail.com

Posted in Про нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *