Історія

Історія створення та діяльності ГО «ЕКОСФЕРА»

Регіональне молодіжне екологічне об’єднання «Екосфера»  (РМЕО «Екосфера») – саме під такою назвою організація знана протягом 18 років, аж до її перереєстрації у 2017 році – було створено у 1999 році. Нинішня назва – громадська організація «Екосфера» (ГО «Екосфера»).

Організація була створена аспірантами, студентами та молодими фахівцями у сферах біології, хімії, права, педагогіки. Першими напрямками діяльності організації були Екоосвіта та виховання і Дослідження та Моніторинг стану екосистем. Майже одразу ж організація почала займатись також питаннями регіонального розвитку у сферах Сталого управління відходами, Підвищення енергоефективності та Розвитку екотуризму. Почали розвиватись напрямки Лісової сертифікації FSC та Адвокації. До кінця 2010 року ГО «Екосфера», на основі свого досвіду роботи, змогла розробити та опублікувати 7 навчально-методичних та практичних посібників у сфері екоосвіти, сільського туризму, лісового господарства та природоохоронної адвокації, з якими можна ознайомитись на нашому сайті у розділі Навчально-методичні посібники. Протягом наступних 10 років ми опублікували ще 4 навчально-методичні та практичні посібники. Вся інша Науково-популярна література та література довідкова характеру, яка була опублікована нами, також була розроблена нашими авторами на основі нашого досвіду роботи. 

Сьогодні організація працює у чотирьох основних напрямках, які об’єднують в собі самостійні але взаємопов’язані теми в 11 сферах природоохоронної роботи.

Діяльність організації поширюється на всю Закарпатську область України. У деяких сферах організація працює, охоплюючи всю Україну. На сьогодні ми здійснили та продовжуємо працювати над реалізацією локальних, регіональних, національних та транскордонних проектів.

За час активної нашої діяльності в організації працювало десяток різних фахівців та природолюбів. Кожен з них привніс частинку своєї праці та прагнень вирішити конкретні проблеми довкілля нашого краю, країни, планети.

Сьогодні в ГО «Екосфера» працюють 5 штатних працівників, зовнішні експерти за конкретними темами, 5 волонтерок,  1 з яких – волонтерка Корпусу Миру. Ми працюємо над реалізацією цілісних проектів різної тривалості, досягаючи конкретних результатів. З частиною цих проектів (лише тими, які були реалізовані з 2013 року) можна ознайомитись детальніше на нашому сайті, про більш ранні проекти також є згадки у різних розділах сайту. Так крок за кроком ми поступово наближаємось на нашої мети – змінюємо ставлення громадян до проблем довкілля, змінюємо їхні звички та стереотипи поведінки, спонукаємо їх до активних дій задля охорони природи. Зміна свідомості людей є передумовою ефективної охорони довкілля, збереження біорізноманіття, покращення якості середовища, в якому ми всі живемо. ЕКОСФЕРА на службі у довкілля!