Клімат змінюється і ці зміни вже помітні також в Україні. Для Закарпаття ці зміни проявляються не так підвищенням середньорічних температур, як екстремальними погодними явищами: сильними зливами та раптовим формуванням паводка, а також тривалими засухами. Не останню роль у цьому відіграють ліси, адже половина площі області вкрита саме лісами, які поміж з усього, виконують також водорегуляційну роль.

Протягом 2019-2021 років ГО «Екосфера» активно працювала з темами вивчення лісових екосистем та збереження лісів. Це дозволило нам виокремити основні проблеми у лісовому господарстві регіону, пов’язані із системними правопорушеннями у лісовій сфері, зокрема з порушенням технологій лісозаготівлі та практикою створення мережі трелювальних волоків у горах, які мають дуже негативний кліматичний вплив та посилюють зневоднення Карпат, тривалі посухи і малу водність у річках та є однією з причин раптових і катастрофічних паводків у регіоні.

У сусідній Словаччині та у Чеській Республіці є практичний досвід утримання води в лісах через рекультивацію трелювальних волоків, який ми маємо на меті впровадити на українській частині Карпат. З цією метою плануємо зі словацькою ГО «Voda pre klímu» створити спільний фільм на 10-15 хв про цю проблему та шляхи її розв’язання.

Ми хочемо показати, що правопорушення у лісах не є незначними, бо нічого з лісу матеріально не украдено (як це трактується сьогодні Законом та, відповідно, правоохоронними органами https://goloskarpat.info/society/61043c3aa3532/?fbclid=IwAR1u8aCOEJsyG_yRIcoaInqRerFw6DV-cgYzLM1c3rNGYqVWi4TVAfORg5k, https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3276771-nezakonni-rubki-pravovij-vimir-problemi-ta-stan-pravozastosuvanna.html ), а що ці правопорушення призводять до глибоких і незворотних наслідків для усієї екосистеми Карпат, які зачіпають і ліси (безводдя ослаблює стійкість лісових екосистем та знижує їхню продуктивність), і річки, і клімат.

Важливість питань адаптації до змін клімату в Україні набуває особливого значення в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, оскільки у статті 365 зазначено, що співробітництво сторін охоплює питання розвитку та імплементації політики з питань зміни клімату. Ліси є одним з уразливіших до змін клімату екосистем, водночас вони гарні союзники у стабілізації клімату через здатність фіксувати вуглекислий газ та утримувати воду. Таким чином зміни клімату негативно впливають на ліси, а ліси здатні запобігти або сповільнити процес зміни клімату. Сьогодні в країні розпочався процес розробки Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року. Хотілось би, щоб заходи з адаптації лісового господарства до змін клімату були представлені повно і фахово. Надалі розроблятимуться галузеві плани адаптації до змін клімату, зокрема й конкретно у лісовому господарстві. Отже, дискусія, яку розпочинатиме пропонований нами фільм, буде доречною для розробки таких важливих стратегічних документів.

Територія діяльності: Закарпатська область України.

Мета: привернути міжнародну увагу фахівців та політиків й започаткувати конструктивну дискусію щодо наслідків порушення технологій лісозаготівлі у Карпатах та їх зв’язок із кліматичними змінами – незвичними засухами і паводками у регіоні, через створення і поширення короткого фільму (10-15 хв.)  спільно з фахівцями словацької природоохоронної організації «Voda pre klímu».

Цільова аудиторія проєкту: широке коло глядачів, з акцентом на експертне середовище, урядовців, політиків, науковців, лісівників, водників, кліматологів, представників громадських природоохоронних та кліматичних організацій.

Короткострокові результати реалізації проєкту:

  1. Створено спільний україно-словацький двомовний фільм (також українсько-англійський варіант) про проблему порушення технології лісозаготівлі в Карпатах та трелювальних волоків у лісах на водність регіону та кліматичні зміни – засухи і раптові паводки.
  2. Фільм подивляться від 10 тис. до 30 тис. людей через соціальні мережі та YouTube в Україні. Перегляд буде у два рази більший, якщо фільм транслюватимуть по телебаченню.

Довгострокові результати реалізації проєкту:

  1. Розпочато фахову дискусію щодо впливу сучасних практик лісозаготівлі у Карпатах на клімат Карпатського регіону, на паводкову ситуацію та водність у Карпатах, а також вплив періоду безводдя на якість лісів та їхню стійкість до зовнішніх впливів – хвороб, шкідників, стихійних лих, кліматичних змін. А також дискусію про зміну підходів господарювання у гірських лісах як компонент адаптації до змін клімату у лісовому господарстві. Дискусія може проходити, як у наукових колах, так і в управлінських (міністерствах та їх територіальних органах в Карпатських областях України).
  2. У розвиток розпочатої дискусії ми очікуємо прийняття змін до підзаконних актів, які регулюють правила лісозаготівлі у гірських лісах. А також включення відповідних пунктів до Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року та Плану адаптації до змін клімату лісового господарства.

Партнери: ГО «Voda pre klímu»

Author