Головним завданням цих видань є ознайомити читачів лісовими ресурсами України та головними проблемами у лісовому господарстві України, з принципами сталого ведення лісового господарства та суттю лісової сертифікації за схемою FSC.

Головною аудиторією цих видань є працівники лісового господарства, лісопереробної галузі, екологи, журналісти, активісти природоохоронного руху.

 

Станкевич Оксана. Ліси Українських Карпат. – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 18 с.

Видання має на меті ознайомити читача з лісом як природною екосистемою, його роллю у життєдіяльності людини, проблемами збереження лісів та принципом невиснажливого багатофункціонального використання лісів, за якого зберігається природний або ж майже природний стан лісів, зокрема забезпечується багатство вікової та ярусної структури деревостанів, природне поновлення, збереження в насадженні мозаїчності мертвих та живих дерев, біологічне різноманіття, відсутність немісцевих (завезених з інших регіонів) видів.

Видання містить фотографії карпатських лісів, деревних та недеревних продуктів лісу.

Редакція: Волосянчук Р. Т., к.б.н., зав. лаб. селекції УкрНДІЛГ ім. Висоцького.

Коректор: Дерев’янченко Н. О.

 

Оксана Станкевич. Лісова сертифікація за схемою FSC. – Ужгород: ПП «Ліра», 2006. – 18 с.

Це невелике видання – спроба поінформувати працівників лісового господарства та громадськість про історію і причини виникнення лісової сертифікації, як світового недержавного процесу та її суть.

Сподіваємось, що воно стане у пригоді фахівцям-лісівникам, представникам місцевих громад, природоохоронцям, широкому колу читачів, котрі цікавляться проблемами лісів.

Редакція: Кравець П. В., к.с-г.н., доцент НАУ.

Коректор: Н. О. Дерев’янченко.

 

Станкевич-Волосянчук О. І., Волосянчук Р. Т.  Стале ведення лісового господарства. – Ужгород: ПП «Ліра», 2009. – 48 с.

Це довідкове видання має на меті ознайомити з основними поняттями у лісовому господарстві, циклом лісового господарства, а також розповісти про засади сталого ведення лісового господарства у світі. Сподіваємось, що воно сприятиме поширенню ідей сталого ведення лісового господарства в Україні. Видання адресовано активістам природоохоронних неурядових організацій, представникам місцевих громад, природоохоронцям, лісівникам, студентам профільних вищих навчальних закладів, широкому колу читачів, котрі цікавляться проблемами лісів.

Редакція: Волосянчук Р. Т., к.б.н., зав. лаб. селекції УкрНДІЛГ ім. Висоцького.

 

Мертва деревина – живі ліси – Ужгород: ПП «Ліра». – 16 с.

Виживання до третини лісових видів Європи залежить від старих дерев і старої деревини. Мертва деревина надає середовище існування, захисток і джерело їжі для птахів, кажанів та інших ссавців, та особливо важлива вона для не так видимої більшості видів, що живуть у деревині: комах, особливо жуків, грибів та лишайників. Мертва деревина та її біорізноманіття також відіграють ключову роль для підтримання продуктивності лісу і його довкільних функцій, стійкості лісів та фіксації вуглецю.

Незважаючи на величезне значення мертвої деревини, у багатьох європейських країнах її рівень зараз критично низький, переважно через невідповідні системи господарювання в комерційних лісах і навіть у природоохоронних територіях. Типовий ліс у Європі має менше, ніж 5 % від запасу мертвої деревини, що накопичився би в ньому за природного перебігу процесів розвитку. Видалення з лісу деревини, що розкладається, є однією із головних загроз виживанню близько третини лісових видів і прямо пов’язане з великим Червоним списком рідкісних та зникаючих видів. Збільшення обсягів мертвої деревини в експлуатаційних лісах та забезпечення природної динаміки і лісах природоохоронних територій стали б вагомим внеском у справу підтримання та збереження біорізноманіття Європи.

З покоління в покоління люди вважали, що мертву деревину слід забирати з лісів – чи то для використання на паливо, чи просто робити це як необхідний захід „правильного” ведення лісового господарства. Мертві дерева вважаються осередками шкідників та хвороб, і, навіть, наявність у лісі просто старих дерев часто вважають ознакою поганого ведення господарства в лісах. Руйнування цих мітів є дуже важливим для збереження здорових лісових екосистем та комплексу екологічних функцій, які вони виконують.

У міжнародних та європейських політичних процесах мертву деревину дедалі більше приймають за ключовий індикатор природності лісових екосистем. Уряди, що визнали потребу збереження ряду цінностей лісу і розпочали ці процеси, можуть допомогти розвернути назад сучасне зменшення біорізноманіття лісів. Це можна зробити шляхом включення мертвої деревини в національні стратегії збереження лісів і біорізноманіття, моніторинґу мертвої деревини, відміни помилкових субсидій, що виплачують за її видалення без врахування конкретних умов, впровадження відповідного законодавства, підвищення обізнаності працівників лісового сектору та громадськості. WWF закликає європейські уряди, власників лісів та лісопромисловців допомогти зберегти біорізноманіття шляхом збільшення до 2030 року кількості мертвої деревини в бореальних лісах та лісах помірних широт до 20-30 кубічних метрів на гектар.

У цій брошурі WWF описує важливість мертвої деревини, окреслює деякі необхідні кроки для її збереження і відновлення, та запрошує інженерів лісового господарства, а також власників приватних лісів, уряди та громадськість дати шанс цьому життєво важливому мікро біотопу, який є єдиним середовищем існування для багатьох лісових біологічних видів.

Переклад з англійської: Мірошников Д.

Редакція українського тексту: Волосянчук Р. Т., Станкевич-Волосянчук О. І.

 

Станкевич-Волосянчук О. І. Сертифікація ланцюжка постачання “від виробника до споживача” за схемою FSC. – Ужгород, 2010. – 14 с. 

Це інформаційно-довідкове видання має на меті ознайомити представників місцевих громад та громадських організацій, активістів природоохоронного руху з сертифікацією ланцюжка постачання «від виробника до споживача за схемою FSC».

Викладена інформація може бути корисною усім, хто цікавиться питаннями невиснажливого лісового господарства, системами лісових сертифікацій, лісовою сертифікацією за схемою FSC.

Редакція: Волосянчук Р. Т., к.б.н., зав. лаб. селекції УкрНДІЛГ ім. Висоцького.

 

Станкевич-Волосянчук О. І. Сертифікація лісової продукції: чому ринки бувають екологічно чутливими? – Ужгород, 2010. – 14 с.

Це інформаційно-довідкове видання має на меті ознайомити представників місцевих громад та громадських організацій, активістів природоохоронного руху з сертифікацією ланцюжка постачання «від виробника до споживача за схемою FSC».

Викладена інформація може бути корисною усім, хто цікавиться питаннями невиснажливого лісового господарства, системами лісових сертифікацій, лісовою сертифікацією за схемою FSC.

Редакція: Волосянчук Р.Т., к.б.н., с.н.с., менеджер з лісових питань WWF-DCP в Україні.

 

 Лісовий помічник для тих, хто ходить Карпатами. Дізнайся: як ти особисто можеш допомогти лісу? – Ужгород, 2019. – 12 с. 

Це інформаційна брошура для тих, хто ходить в гори, у ліс по гриби чи ягоди. Завдяки виданню можна легко ідентифікувати чи є рубка легальною. А також визначити чи допущено лісорубами порушення лісового та природоохоронного законодавства під час лісозаготівлі.

Публікація підготовлена в рамках проекту «Public participation and good governance in field of the forest management in Zakarpattia oblast of Ukraine» за підтримки Фонду підтримки демократії (NED) США.

Author