Батарська транскордонна польдерна система розташована на Затисянщині у межиріччі річок транскордонних річок Тиса та Тур. Основою цієї осушувальної системи є каналізована річка Батар. 

Річка Ботар бере свій початок на пд.-зх. схилі Авашських гір у верхів’ях біля с. Новоселиця (Виноградівський р-н), біля селища Вилок впадає в р. Тиса. Довжина річки 53 км. Площа басейну р. Ботар 345 км2. При виході на рівнину річка, окрім пониззя, майже повністю піддана каналізації, зокрема, на пн.-зх. окраїні с. Дюла від річки бере початок канал Новий Ботар, який на пн.-сх. окол. с. Пийтерфолво впадає в. Тиса. Втім, в пониззі, на відтинку пропонованому до резервування, ділянка р. Ботар збережена в природному стані, з характерними меандрами русла та невеликою, обмеженою дамбами, заплавою. В заплаві збереглися мочарі, заплавні луки, невеликі водойми-стариці та водойми штучного походження – копанки. Останні розташовані, переважно, у підніжжі дамбового насипу. В літню пору в період меженей русло річки на рівнинній частині пересихає, перетворюючись в каскад роз’єднаних невеличких калюж-водойм, які в окремі роки можуть також майже повністю пересихати. Сьогодні це, можливо, єдина і остання ділянка збереженого природного русла малої річки та її заплавного комплексу на всій рівнинній території Закарпаття.

В 1960-1980 роках на території України було побудовано більшу частину відкритої сітки (каналів), гідротехнічних споруд, 6  міжгосподарських та декілька внутрігосподарських насосних станцій для подачі води на зрошення сільськогосподарських угідь. Система займає площу 19,6 тис.га, площа осушення, проведеного гончарним дренажем двобічного регулювання, – 15,3 тис.га. Згідно програми гідрогеолого-меліоративного моніторингу  на системі проводиться комплекс робіт за гідрогеологічними, інженерно-геологічними, гідрохімічними, ґрунтово-хімічними показниками з метою забезпечення раціонального використання земельних і водних ресурсів, виявлення причин їх незадовільного стану і своєчасного виконання заходів з запобігання деградації ґрунтів та шкідливій дії вод, збереження родючості ґрунтів, охорони вод і земель від забруднення.

Територія проекту: Виноградівський район, Затисянщина – територія Батарської транскордонної польдерної системи

Мета: комплексне використання води в Батарській осушній системі та захист населення  від паводків

Результати:

  1. Розроблено техніко-економічне обґрунтування реконструкції Батарської системи
  2. Розширено автоматизовану систему моніторингу АІВС “Тиса” 
  3. Здійснено оцінку ведення сільського господарства та екологічного стану водних об’єктів відповідно до Водної Рамкової Директиви ЄС
  4.  Досліджено біорізноманіття долини річки Ботар. За результатами досліджень видано наукову монографію «Біорізноманіття території межиріччя Тиси-Тур: оцінка сучасного стану та заходи зі збереження»
  5. Створено ботанічний заказник місцевого значення «Ботар» (277,1 га) та ботанічний заказник місцевого значення «Холмовецькі гори» (290 га).
  6. Подано пропозиції до Міністерства екології та природних ресурсів щодо створення на р. Ботар (в частині природної заплави) об’єкт Смарагдової мережі України (3 останні результати досягнуті РМЕО «ЕКОСФЕРА»)

Партнери проекту: ENPI CBC – HUSKROUA (2007-2013), БУВР р. Тиса, Інститут гідробіології НАН України (Київ),  Верхнє-Тисайська Дирекція водних справ (Угорщина), Управління вод Сомеш-Тиса Національної Адміністрації «Води Румунії», Виноградівська РДА, Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, ДУ Закарпатський центр Облдержродючість. Асоційованим партнером проекту є ДП «Об’єднана дирекція будівництва водогосподарських об’єктів Закарпатської області».

Author