Публікація підготовлена у рамках проєкту «Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн Східного партнерства», який реалізується Міжнародною екологічною асоціацією охоронців річки «Еко-Тірас» (Молдова), Національним екологічним центром України, еколого-культурною НУО «Хазер» (Вірменія), Азербайджанським орнітологічним товариством та ГО «Екосфера» (Україна).

Автори: Руслан Гаврилюк, Національний екологічний центр України,  Оксана Станкевич-Волосянчук, ГО «Екосфера», Сергій Савченко, Національний екологічний центр України

Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн Східного партнерства. Кейс України / Р. Гаврилюк, О. Станкевич-Волосянчук, С. Савченко. Національний екологічний центр України. – Київ, 2021. – 32 с.

Аналітичний документ «Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн Східного партнерства. Кейс України» являє собою огляд європейського досвіду картування та оцінки екосистем та їх послуг, зокрема сучасної типології екосистем та екосистемних послуг, засобів картування та методів оцінки. На прикладі пілотного басейну р. Уж на Закарпатті продемонстровано можливості та виявлені перешкоди у картуванні та оцінці екосистем та їх послуг для визначення їх цінності та втрат під впливом гідроенергетики. Розроблені рекомендації щодо впровадження картування та оцінки екосистем та їх послуг у процедурах стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля для врахування комплексного впливу гідроенергетичних програм та проєктів.

Проєкт підтримується Схемою регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства і фінансується Європейським Союзом як частина підтримки громадянського суспільства у регіоні. В рамках регрантингу Форум громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП) підтримує проєкти своїх членів, які сприяють досягненню місії та цілей Форуму.

Метою проєкту є посилення імплементації екосистемного підходу та екосистемних послуг у розвиток гідроенергетики на національному та місцевому рівнях країн Східного партнерства, що відповідає принципам Європейського зеленого курсу (#Green Deal) – нової стратегії зростання ЄС.

Ця публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національного екологічного центру України та ГО «Екосфера», і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Author