Повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, що сталося внаслідок інтенсивних дощів 3-5 листопада. Тоді вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей. Найбільш постраждали тоді села Виноградівщини.

Не менш катастрофічним для краю був і паводок 2001 року. Щоб в подальшому запобігти природним негодам, між Україною і Угорщиною було створено проєкт транскордонного співробітництва «SAFETISZA» – «Безпечна Тиса», який спрямований на захист територій і населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону Саболч-Сотмар-Берег від паводків і стічних вод.

Основним інфраструктурним елементом проєкту на українській території є реконструкція 9,5 км лівобережної дамби річки Тиса на ділянці між селами Теково та Гетеня, а також будівництво протипаводкового центру в селі Тисобикень Виноградівського району.

Територія діяльності: спільна українсько-угорська Батарська меліоративна система (Виноградівський район Закарпатської області та в регіоні Саболч-Сотмар-Берег в Угорщині).

Мета: посилення транскордонного управління водними ресурсами та зменшення ризиків збитків від паводків у межах Батарської меліоративної системи. Проєкт спрямований на зміцнення стабільності регіонів на прикордонній території України та Угорщини шляхом впровадження комплексної протипаводкової діяльності, що призведе до посилення адаптації до кліматичних змін та покращення спільного управління стихійними лихами в басейні р. Тиса. 

Результат: 

Робота проєкту зосереджена на таких основних напрямках:

  1. Захист населених пунктів та територій від шкідливого впливу паводків по обидва боки кордону шляхом вдосконалення системи протипаводкового захисту.

Реалізація комплексу заходів з протипаводкового захисту по обидва боки кордону – реконструкція дамби р.Тиса, будівництво берегоукріплення, реконструкція магістральних каналів, будівництво гідротехнічних споруд, розширення системи моніторингу, розвиток центрів з протипаводкового захисту – значно покращить сучасний стан системи захисту від паводків та затоплення внутрішніми водами у межиріччі річок Тиса і Тур. Ці заходи є пріоритетними в рамках спільної Українсько-Угорської Протипаводкової Програми та відповідають Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

  1. Покращення екологічного стану Батарської системи шляхом проведення реконструкції каналів.

Через географічне положення та вплив зміни клімату цільова територія проєкту потерпає від частих засушливих періодів. Роботи з реконструкції каналів змінять водний режим для обводнення каналів та відновлення староріч під час меженних рівнів, а також покращать протипаводковий захист. Такі заходи є особливо важливими, враховуючи розташування цінних природно-заповідних територій на цільовій території.

  1. Підвищення обізнаності населення щодо захисту від паводків та збереження природи.

Проєкт передбачає комунікаційні заходи, спрямовані на створення взаємних відносин між зацікавленими сторонами щодо організації протипаводкового захисту, а також підвищення обізнаності місцевих громад щодо водно-екологічних питань шляхом проведення низки освітніх заходів для школярів та молоді. Фахівці ГО «Екосфера» проведуть навчальні тренінги зі школярами для підвищення екологічних знань молоді та заохочення їх до бережливого ставлення до водних ресурсів та охорони природи.

Важливим результатом стане залучення молоді сільських громад до вивчення річкової екосистеми та охорони р. Тиса.

Більше про це можна дізнатись на сайті Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса і  у сюжеті “Безпечна Тиса”.

Партнери: Басейнове управління водних ресурсів річки Тиса (головний виконавець проекту), Верхнє-Тисайська Дирекція водного господарства (Угорщина), Виноградівське міжрайонне управління водного господарства, Виноградівська РДА.

Ключові слова: стале управління водними ресурсами, річкова екосистема, паводки, екоосвіта

Author