виконання вправи для формування лідерських навичок з учнями

Формування екологічної свідомості в учнівської молоді через впровадження природоохоронної освіти у школі та позашкільних освітніх заходах є особливо ефективним тоді, коли дітей вчать самим розпізнати ту чи іншу проблему довкілля та запропонувати план її вирішення. Саме тоді діти найефективніше включаються до вивчення проблеми, її причин та шляхів розв’язання.

Програма серії семінарів з лідерства спрямована на школярів сільських шкіл, які співпрацюють з НУО «Екосфера» у напрямку громадського моніторингу екологічного стану водних екосистем краю. Разом зі своїми вчителями біології або хімії діти протягом кількох років моніторять екологічний стан річки, яка протікає через їхнє село. Дослідження екологічного стану річки провадиться біоіндикаційним методом.

Завданням програми «Лідерство у природоохоронному русі» є навчити найактивніших членів моніторингових груп основам проектного менеджменту для розробки мікропроектів, спрямованих на розв’язання проблем їхньої річки на місцевому рівні. 

Територія проекту: Закарпатська область, загальноосвітні школи у сільській місцевості

Мета: формувати лідерські навички в активістів молодіжного природоохоронного руху

Результат: 

Проведено традиційні весняні семінари для 30 учнів та вчителів 5 сільських шкіл Ужгородського та Іршавського районів Закарпаття. Це діти та їхні вчителі, які є учасниками  шкільних моніторингових груп, які вивчають стан водних екосистем у своїй місцевості методом хімічного аналізу та методом біоіндикації.

Семінар спрямовано також на розвиток лідерських навичок учасників моніторингових груп, їхнє вміння самостійно визначати місцеву екологічну проблему та вирішувати її.

Програма семінарів містить такі заходи:

представлення роботи команд шкільних моніторингових груп;

тренінги з лідерства;

екологічні театри;

екоігри; 

дискусії та вільна програма;

розробка мікропроектів для вирішення локальних проблем довкілля.

Партнери проекту: Управління у справах сім’ї і спорту, JANUN (Німеччина).

Author