Мертва деревина (тобто напіввмираючі, стоячі мертві або вмираючі дерева, опалі колоди та гілки, впалі дерева, які вже розкладаються) є найважливішим компонентом у структурі лісу та його функціонуванні. Вона відіграє ключову роль для підтримки продуктивності лісів, природного відновлення, збереження біорізноманіття, підвищення стійкості до наслідків змін клімату та надають цілий ряд екосистемних послуг місцевим громадам та громадськості загалом. Таким чином, адекватне управління мертвою деревиною вносить важливий внесок у стале управління лісами й, безумовно, сприяє пом’якшенню деяких наслідків зміни клімату.

Однак питання сталого поводження з мертвою деревиною є відносно новою концепцією в лісовому господарстві Румунії та України, яка потроху просувається з 2000 року і яка поки-що, як правило, не зрозуміла на практиці. Десятиліттями в  лісовому господарстві Румунії та Україні вважалось, що мертва деревина є «ворогом лісу», й прикладалися зусилля для систематичного вивезення її з лісів, дотримуючись лісових норм та правил (наприклад, санітарні правилами в Україні у лісі дозволяється залишати не більше 5 куб.м мертвої деревини на 1 га). Така практика призвела до критичного падіння чисельності та, у деяких випадках, до зникнення багатьох лісових видів (наприклад, дятел білоспинний Dendrocopos leocotus чи жук-олень Lucanus cervus, які сьогодні внесені до Червоної книги України). Зникнення великої кількості видів дуже спрощує структуру біотичних угруповань лісової екосистеми, що робить її вразливою до зовнішніх факторів, не здатною до природного поновлення та самовідновлення.  Ці вразливості в кінцевому результаті призвели до додаткових витрат в лісовому господарстві на штучне поновлення лісів та до серйозних економічних збитків від втрат великих площ лісу в результаті стихійних лих, поширення шкідників, наслідків кліматичних змін. 

Таким чином, важливим для спільного співробітництва та досліджень між Румунією та Україною впродовж проекту є спростування міту про «шкідливість» мертвої деревини у лісах (зокрема про те, що мертва деревина є джерелом хвороб у лісі), збереження здорових лісових екосистем та усієї повноти екосистемних послуг, які вони надають.

Територія діяльності: Закарпатська та Івано-Франківська області України й Марамурешський та Сучавський повіти Румунії.

Мета: забезпечити умови для співпраці, інновацій та досліджень на тему гармонізованої практики відповідального лісового господарства по управлінню мертвими деревами. Домогтися визнання важливості поводження з мертвими деревами та продемонструвати інноваційний підхід до підвищення стійкості лісів шляхом впровадження кращих практик управління мертвими деревами у виробничих лісах на цільовій ділянці проекту.

Забезпечити просування результатів наукових досліджень щодо довгострокової продуктивності та стійкості лісових екосистем до зміни клімату до нормативних документів, лобіювати та створювати передумови для продовження конкретних досліджень. 

Результати: 

1) Створено транскордонну мережу дослідників та експертів, куди ввійшло 32 дослідники та експерти із Румунії та України. Мережа працює на цільовій території проєкту з метою забезпечення довгострокової співпраці у сфері відповідального управління лісами.

2) Проведено дослідження у господарських та заповідних лісах українсько-румунського транскордонного регіону Карпат. Закладено пробні площі, взято керни для дослідження річних кілець дерев та впливу кліматичних факторів на розмір річних приростів дерев у лісах, де ведеться лісове господарство, та у лісах, де господарську діяльність обмежено. Розроблено рекомендації щодо кращих практик управління мертвою деревиною у лісах.

3) Проведено літній дитячий табір для ознайомлення школярів з роллю мертвої деревини у лісах. Видано навчально-практичний посібник для дітей «Для чого лісу потрібна мертва деревина?».

4) Проведено 3-денний семінар для студентів біологічного факультету Ужгородського національного університету в пралісах Угольсько-Широколужанського заповідного масиву Карпатського біосферного заповідника на тему «Мертва деревина. Чому вона потрібна лісу?». Розділ про мертву деревину увійшов до робочої навчальної програми дисципліни «картування екосистем та оцінка їх екосистемних послуг». Розроблено і видано навчально-методичний посібник «Мертва деревина як складова лісових екосистем».

5) Проведено низку публічних заходів – тематичних семінарів з виходом в натуру на базі старовікових лісів Ужанського НПП для стейкхолдерів та інформаційних семінарів для громадськості та журналістів.

6) Інформування громадськості про важливість мертвої деревини у лісах проводиться через сторінку ГО «Екосфера» у Facebook, в Інстаграм, на сайті організації та у ЗМІ:

https://ekosphera.org/en/mertva-derevyna-cze-najbagatshyj-biotop-u-zdorovomu-lisi/ 

https://ekosphera.org/en/na-zakarpatti-provely-navchalno-praktychnyj-seminar-na-temu-mertva-derevyna-chomu-vona-potribna-lisu/ 

Партнери: ENI програма транскордонного співробітництва Romania – Ukraine, Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду природи (WWF-Romania), філія Марамуреш  (Бая-Маре) і Сучавський університет Штефана чел Маре (Сучава) й НДІ «Укргірліс» (Івано-Франківськ).

 

Логотипи партнерів

 

 

 

Author