У рамках проєкту «Поводження з мертвою деревиною для стійких лісів у румунсько-українському прикордонному регіоні» (RESFOR) ми охопили освітній компонент, зокрема розробили освітню програму для школярів «Для чого лісу мертва деревина?» та видали ілюстровані інформаційні посібники в українсько-англійському та румунсько-англійському варіантах. Також розробили навчально-методичний посібник для ВНЗ «Мертва деревина як складова лісових екосистем» в українському та англійському варіантах.

Мертва деревина як складова лісових екосистем: навчально-методичний посібник для ВНЗ / за ред. Я. С. Гасинець, Р. Т. Волосянчук, О. І. Станкевич-Волосянчук. – Ужгород: РІК-У, 2022. – 128 с.

Цей навчально-методичний посібник може використовуватися на природничих факультетах вищих навчальних закладів для викладання бакалаврських та магістерських програм, де розглядаються питання ролі та важливості мертвої деревини у лісових екосистемах: «Охорона і раціональне використання лісових екосистем», «Засади сталого управління лісовими екосистемами» та «Картування екосистем та оцінка їх екосистемних послуг». Тут містяться методичні матеріали щодо визначення типів мертвої деревини у лісах, стадій розкладання мертвої деревини, проведення досліджень ксилотрофних грибів та сапроксилобіонтних комах, а також деяких груп хребетних тварин, які тісно пов’язані у своїй життєдіяльності з мертвою деревиною.
Навчально-методичний посібник складається зі вступу, трьох розділів, післямови та запитань для самоперевірки до кожного розділу. Посібник також містить кольоровий блок фотоілюстрацій, які супроводжують описані методики.

Видання надруковані у рамках проєкту «Поводження з мертвою деревиною для стійких лісів у румунсько-українському прикордонному регіоні (RESFOR)», який фінансується Європейською Спільнотою через Європейський Інструмент Сусідства, Спільну Операційну Програму «Румунія-Україна 2014-2020».

Author