11 лютого 2022 року Міндовкілля України оголосило про початок розробки концепції державної політики та проєкту закону у сфері збереження та відновлення екосистемних послуг https://mepr.gov.ua/news/38928.html. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року та ведення активних бойових дій на частині території України йдеться про знищення не лише промислових об’єктів та забруднення довкілля, але й про порушення природних екосистем, а отже, і втрату деяких екосистемних послуг.

На сьогодні у світі існують різні підходи до визначення типів екосистем та груп екосистемних послуг, а також до їх оцінки у грошовому еквіваленті. Усі вони є складними для виконання в Україні передусім через відсутність актуальних баз даних та відсутність системи моніторингу стану довкілля, цілої низки кліматичних показників (наприклад, депонування карбону у лісах) та біорізноманіття. Деякі групи послуг екосистем для здійснення оцінки потребують різних соціологічних досліджень, припущень та опосередкованої оцінки.

Для оцінки завданих збитків природі в результаті російської агресії можна застосовувати пряму грошову оцінку втрачених екосистемних послуг на основі існуючої фінансової статистики та ринку. Для цього необхідно розробити та апробувати на прикладі пілотних природних екосистем (непорушеної у Закарпатській області та порушеної у Миколаївській області) методику картування типових екосистем (окрім морських), визначення основних послуг екосистем та їх прямої грошової оцінки.

ГО «Екосфера» разом з Національним екологічним центром України (НЕЦУ) вже має досвід роботи у цій темі в рамках міжнародних проєктів «Екосистемний підхід до гідроенергетики: сприяння реалізації європейських вимог до розвитку гідроенергетики в країнах Східної Європи» та «Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у річкових басейнах країн Східного партнерства». Результати цих проєктів відображені у спільних публікаціях Екосистемні послуги річок українських Карпат, Екосистемні послуги та гідроенергетика: пілотне застосування європейських інструментів у басейнах річок країн Східного партнерства.

Проста і зрозуміла методика прямої оцінки основних екосистемних послуг дозволить застосовувати її при оцінці завданих збитків Україні в результаті війни, а також надалі ввести її в обов’язкову процедуру при здійсненні оцінки впливу на довкілля підприємствами під час планування відповідної господарської діяльності.

Територія діяльності: Закарпатська та Миколаївська області 

Мета: створити передумови для покращення управління природними екосистемами через розробку та апробацію методики прямої грошової оцінки основних послуг типових екосистем України.

Цільова аудиторія проєкту: громадськість, управлінці у сфері природних ресурсів, підприємці, працівники державних органів екологічного контролю, фахівці.

Короткострокові результати:

  1. Розроблена й апробована методика прямої грошової оцінки основних послуг типових екосистем України, представлена у методичному посібнику
  2. Активізовано дискусію щодо підходів до грошової оцінки екосистемних послуг на відеоконференції за результатами проєкту із залученням ycix зацікавлених сторін з трансляцією через ФБ
  3. Проведено інформаційну кампанію для підвищення рівня обізнаності громадськості, представників бізнесу, державних установ щодо суті екосистемних послуг
  4. Створено промоційний відеоролик щодо екосистемних послуг.

Довгострокові результати:

  1. Створені передумови для лобіювання у Міндовкілля методики оцінки послуг екосистем як обов’язкова процедура при проведенні ОВД та врахована при розробці державної політики щодо оцінки та збереження екосистемних послуг
  2. Сформована суспільна думка щодо важливості послуг екосистем для кожної людини та якості її життя, а також необхідності впровадження фінансових інструментів збереження природних екосистем на рівні держави.

Партнери: USAID, БФ “Екологія-Право-Людина», НЕЦУ

Проєкт «Разом за екологічну демократію, справедливість та верховенство права в Україні» (TEDJusticeROL) реалізовувався за фінансової підтримки Міжнародної благодійної організації “Екологія Право Людина” та Уряду США.

Author