Основні проблеми території басейну Ужа, а це – 2750 квадратних кілометрів в Україні та Словаччині: паводки, які бувають у будь-яку пору року, завдають значних екологічних та господарських збитків, водночас виникає аномальна нестача протягом тривалого періоду води під час посух, що призводить до багатьох проблем, зокрема і погіршення якості води.

Заходи проєкту відповідають вимогам сучасної європейської водної політики, зокрема, Водної і Паводкової Рамкових директив ЄС, певні положення яких Україна зобов’язалася виконати після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2014 року. Так, картування ризиків затоплення в рамках проєкту буде виконуватися за новою національною методикою, яка враховує вимоги Паводкової Директиви ЄС. Це означає, що в проекті будуть розроблені карти і документи для безпеки жителів м. Ужгород на основі тих самих стандартів, які виконуються наразі в країнах Європейського Союзу.

На основі отриманих гідрологічних, топогеодезчиних даних, даних ортофотопланів і цифрової моделі рельєфу планується створення гідродинамічної моделі розвитку паводкової ситуації і виготовлення карт загроз затоплення для басейну р.Уж та карт ризиків затоплення для міста Ужгород. У рамках проєкту буде проведено необхідні дослідження та розрахунки, математичне і фізичне моделювання, на основі яких виготовлено Робочий проєкт будівництва регулюючої споруди на р.Уж у межах міста Ужгород. Динамічна споруда буде функціонувати в двох режимах – при паводках опускатися на дно річки, а в період маловоддя створюватиме підпір на 1-1,5 м, при цьому вода буде переливалася через споруду. Попередні розрахунки показують, що таке технічне рішення буде відчутно на відстані 3,5 км вище споруди, і це дозволить покращити водно-екологічну ситуацію вздовж р.Уж, а також дасть можливості для рекреаційного та туристичного розвитку міста Ужгород, н-д, створення водного туристичного шляху тощо.

Плани з будівництва мобільної греблі будуть реалізовані лише у тій мірі, в які буде це дозволено рекомендаціями від фахівців ГО «Екосфера». Фахівці ГО «Екосфера» та біофаку УжНУ проведуть дослідження біорізноманіття екосистеми р. Уж. Їхнім завданням є з’ясувати, який рівень води у річці та на який період буде оптимальним як для завдань збереження річкових та прирічкових оселищ для аборигенної флори й фауни, так і для якісного обводнення русла.

Територія діяльності: понад 2000 кв.км на території України та 740 кв.км – у Словаччині. Загальна довжина річки Уж у рамках дії проєкту – 133 км.

Мета: забезпечити ефективний протипаводковий захист мешканців долини річки Уж на її українській частині, а також розробити заходи з обводнення Ужа у маловодний період та період засухи, беручи до уваги результати досліджень власне річкової екосистеми.

Результат: 

1. У рамках проєкту здійснено дворічні наукові дослідження біорізноманіття водної та навколо водної флори і фауни р. Уж у середній її течії, зокрема й у межах міста Ужгород. Здійснено оцінку впливу планованого будівництва підпірної греблі на екологічний стан річки Уж, біорізноманіття самої річки та прибережного простору.
2. За результатами дослідження написано Звіт “Оцінка впливу будівництва греблі на біорізноманіття водних та навколо водних видів флори і фауни р. Уж у межах м. Ужгорода” та видано монографію
3. Проведено еколого-освітню роботу зі школярами м. Ужгорода про роль річкових екосистем у формуванні клімату, про мешканців річки та про важливість збереження річок у природньому стані. Про це більше можна прочитати тут:

Ключові слова: стале управління водними ресурсами, водні екосистеми, біорізноманіття, екоосвіта

Більше про проєкт читайте в матеріалі “Повноводний Уж, обводнений Боздоський парк та захист від паводка: чи реально все це втілити в Ужгороді?”.

Author