Дослідження біорізноманіття водної та навколо водної флори і фауни р. Уж у межах міста Ужгород були проведені у рамках українсько-словацького проєкту HUSKROUA/1702/0005 «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні р. Уж (FloodUZH)», який впроваджується в рамках Програми транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020.
У рамках цього транскордонного проєкту розроблено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) проєкту «Будівництво регулюючої споруди на р. Уж, у м. Ужгород (район Боздоського парку)» для обводнення р. Уж у межах міста Ужгорода у меженний період.

Оцінка впливу будівництва греблі на біорізноманіття водних та навколо водних видів флори і фауни р. Уж у межах м. Ужгорода

 

Author