Цільова аудиторія – сільські голови, активісти у сільській місцевості.

ZakonЗаконодавство України про участь громадян, їх об’єднань та територіальних громад в охороні навколишнього природного середовища (збірник законодавчих актів). – Ужгород: ПП «Ліра», 2003. – 209 с.

Це збірник витягів з усіх законодавчих актів України (міжнародні Конвенції, Закони України, Кодекси), які стосуються охорони навколишнього природного середовища та органів місцевого самоврядування.

Ідея цього збірника виникла у ході роботи з територіальними громадами Карпатського регіону в напрямку вирішення місцевих проблем довкілля, котра була започаткована у 2002 році на теренах Закарпаття. Вже тоді було виявлено нагальну потребу у правовій та інформаційній підтримці представників органів місцевого самоврядування, яка б полягала не тільки у фахових юридичних консультаціях, але й у появі спеціального видання, яке б містило витяги з екологічного законодавства України і законів, які стосуються доступу до екологічної інформації та участі громадян у прийнятті рішень.

Видання є корисним для сільських/селищних голів, які вирішують комунальні та земельні проблеми своєї громади, а також беруть участь в охороні довкілля на території свого села/селища.

Упорядник: Станкевич О.

Редактор: Бачинська А., магістр права.

Мовний редактор і коректор: Дерев’янченко Н.

 

 

Development1Дерев’янченко Наталя. Сталий розвиток. – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 18 с.

Це інформаційно-довідкове видання інформує читачів про сучасну концепцію взаємодії людини і природи – сталий розвиток. У виданні подається коротка історія виникнення цього поняття, а також про Програму дій “Порядок денний на ХХІ ст.”. Також тут подаються основні принципи сталого розвитку, різниця понять “розвиток” і “зростання”.

Окремий розділ видання інформує про елементи сталого розвитку місцевих громад: екологічну цілісність, економічну безпеку, права і обов’язки та соціальний добробут.

У виданні викладені також основні причини та екологічні загрози, які стали передумовами концепції сталого розвитку.

Редактор та коректор: Н. Дерев’янченко.

 

 

Tourism1Дерев’янченко Наталя. Сільський зелений туризм. – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 18 с.

Це інформаційно-довідкове видання інформує про різні види сталого туризму – екотуризм, сільський туризм, агротуризм, а також про можливості розвитку цих видів туризму у Карпатах.

У виданні також йдеться про роль сільських садиб у розвитку сільського туризму, власниками яких можуть бути селяни, які господарюють у власних індивідуальних селянських господарствах.

У виданні містяться фотографії краєвидів Карпат, сільських садиб та різних атрацій сільського туризму.

Редактор та коректор: Н. Дерев’янченко.

 

 

Waste1Дерев’янченко Наталя. Тверді побутові відходи. – Ужгород: ПП «Ліра», 2004. – 18 с.

Це інформаційно-довідкове видання інформує читача про проблему поводження з ТПВ. Зі сторінок цього видання можна дізнатись про те, хто і що утворює відходи, якими бувають відходи, про способи утилізації відходів, захоронення відходів, відходи, які піддаються вторинній переробці.

Головною ідеєю видання є комплексний підхід до видалення та утилізації відходів, роздільний збір сміття та вторинна переробка.

Редактор та коректор: Н. Дерев’янченко.

Author