Видання «Біорізноманіття середньої течії р. Уж басейну р. Тиса: сучасний стан та антропогенні впливи» є результатом дворічних досліджень біорізноманіття водної та прибережної судинної флори і фауни середнього Ужа. У виданні проаналізовано основні чинники антропогенного впливу на екосистему річки, зокрема на кожен компонент досліджуваної біоти. За результатами досліджень запропоновані рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації на річці Уж.

Біорізноманіття середньої течії р. Уж басейну р. Тиса: сучасний стан та антропогенні впливи  / Станкевич-Волосянчук О., Куртяк Ф., Кіш Р., Пляшечник В. 

Неналежне проведення лісогосподарських заходів, греблі, що порушують цілісність екосистеми гірських річок, їх забруднення стічними водами — прояви усіх трьох окреслених проблем гірських річок Карпат спостерігаються у середній течії р. Уж у Закарпатті.

Метою проведених наукових досліджень є з’ясування актуального стану біорізноманіття окремих груп водної та навколоводної фауни і флори р. Уж, виявлення ключових чинників, які позитивно або негативно впливають на нього; прогнозування результату дії цих чинників та будівництва нових водорегулюючих споруд на Ужі на різноманіття видів досліджуваних груп рослин і тварин, та розробка рекомендацій щодо поліпшення екологічної ситуації на р. Уж у межах міста Ужгорода без значних втручань у річкову екосистему.

Видання видрукувано у рамках проєкту «Спільні заходи із запобігання стихійним лихам у транскордонному басейні р. Уж» (FloodUzh) (HUSKROUA/1702/8.1/0005) від 01.09.2019 до 31.08.2023 у рамках Програми транскордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства Угорщина–Словаччина–Румунія–Україна 2014-2020. www.HUSKROUA-CBC.EU

Публікація виготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, висловлені у цій публікації, є виключною відповідальністю ГО «Екосфера» і не можуть вважатися такими, що відображають погляди Європейського Союзу.

Author